fbpx
Happiness with
an ROI

TERMS AND CONDITIONS HE

Totem Time

Terms of use

Recently February  2019

Totem Time

תנאי שימוש

עדכון אחרון: פברואר 2019

ברוכים הבאים ל-Totem Time, מאת 424RL Ltd. (“Totem Time“, “אנחנו” או “שלנו“, בהתאם לעניין).

תנאי שימוש אלה (“תנאים“), וכן הודעת הפרטיות שלנו, הכלולים כאן, וזמינים בכתובת: https://totemtime.com/privacy-policy/,, מפרטים את התנאים שבהם Totem Time מאפשרת זמינות לאפליקציית חיפוש המטמון שלה לטלפון ניידים (“אפליקציה“), לאתר שלה, הזמין בכתובת: www.totemtime.com (“אתר“), ולכל שירות או מוצר אחר שאנו מספקים באמצעות האפליקציה, האתר או בדרך אחרת (“שירותים“), לכל אדם שמשתמש באפליקציה, באתר או בשירותים (“המשתמש” או “את/ה“).

ע”י גישה לאתר או שימוש בו, הורדה, התקנה או אינטראקציה עם האפליקציה, או כל שימוש אחר בשירותים, הנך מסכים/ה להתחייב לתנאים אלה, שעשויים להשתנות מעת לעת. אנא, קרא/י תנאים אלה בעיון ובקר/י בדף זה בקביעות לעדכונים ושינויים. הנך מצהיר/ה שע”י קבלת תנאים אלה ו/או שימוש בשירותים הנך בגיל המותר בחוק לחתימה על חוזה מחייב עם Totem Time או נתון/ה  בפיקוח קפדני ומתמשך של הורה או של אפוטרופוס מורשה אחר, ובכל מקרה, גילך 16 שנים לפחות. אינך רשאי/ת להשתמש בשירותים ואינך רשאי/ת לקבל תנאים אלה אם הנך אדם שנאסר עליו לקבל את השירותים לפי חוקי המדינה שבה הנך מתגורר/ת או שממנה הנך מקבל/ת את השירותים.

לתשומת לבך, אפשר שבאפליקציה ובאתר יהיו קישורים לפרסומות, שירותים ומוצרים של צד שלישי, הכפופים לתנאים ולהגבלות אחרים, ועליך לעיין בתנאים אלה קודם לשימוש בשירות כלשהו ולביצוע רכישה מספק כלשהו. Totem Time אינה מעודדת או ממליצה להשתמש בשירות או מוצר כלשהו מצד שלישי שנמצאים באפליקציה או באתר.

  1. 1. השירותים שלנו

1.1  Totem Timeמאפשרת למשתמשים ליצור ולהשתתף בחיפושי מטמון ובמשחקים ופעילויות אחרים במציאות רבודה (“משחק/ים“).

1.2 Totem Time שומרת לעצמה את הזכות בכל שעה ומעת לעת, מבלי להתחייב שתישלח הודעה מוקדמת, לשנות, להשהות או לבטל, זמנית או לצמיתות, את השירותים או כל חלק מהם, והכול לפי שיקול דעתה. לא תהיה לך כל תביעה, תלונה או דרישה כלפי Totem Time או כלפי צד כלשהו הקשור אליה או חברה מסונפת של Totem Time, בגין החלת שינויים אלה או בגין כשלים הנובעים משינויים אלה.

  1. הרשמה והשתתפות

1.1 כדי להשתמש בשירותים מסוימים, כמו יצירת משחק או השתתפות במשחק, תתבקש/י להירשם לאפליקציה ולפתוח חשבון (“חשבון“). באפשרותך להירשם באמצעות חשבון הפייסבוק שלך או ע”י מסירת כתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון. בנוסף, תתבקש/י לספק את שמך המלא ולבחור סיסמה. מידע נוסף על המידע האישי שנאסף ומעובד בהקשר לאפליקציה, לאתר ולשירותים שלנו ניתן למצוא בהודעת הפרטיות שלנו ב-https://totemtime.com/privacy-policy. הנך מספק/ת לנו את המידע לעיל מרצונך החופשי. אינך נדרש/ת לפי חוק לספק לנו כל פרט אישי.

2.2 כל מידע שתספק/י בהרשמה חייב להיות נכון, מעודכן, מדויק ומלא. עליך בלבד מוטלת האחריות לשמור על חשאיות אישורי הכניסה שלך, קרי שם המשתמש והסיסמה שלך. הנך מסכים/ה ומקבל/ת על עצמך שלא להשתמש לעולם באישור הכניסה של משתמש אחר, או לגלות את אישור הכניסה שלך לשום משתמש או צד שלישי אחר. הנך אחראי/ת לכל הפעילויות שמתרחשות באמצעות החשבון שלך. הנך מסכים/ה להודיע לנו לאלתר לגבי כל חשד של שימוש לא מורשה באישורי הכניסה או בחשבון שלך.

2.3 במקרה שהנך משתתף/ת במשחק שאורגן ע”י צד שלישי באמצעות האפליקציה, אם ע”י משתמש אחר, ואם ע”י תאגיד או גוף פרטי (“המארגן“), גם השתתפותך תהיה כפופה לתנאים, להגבלות ולהוראות של המארגן. עליך לעיין בתנאים שמספק מארגן המשחק שהנך משתתף/ת בו.

2.4 בנוסף, יצוין שמאחר שהמשחקים מתקיימים בעולם הפיזי, הם כפופים להגבלות נוספות, שאינן בהכרח נכללות במסמך זה.

2.5 השימוש באפליקציה אינו תחליף למידע על הקרקע, כגון קריאת שלטים במסלול טיול או באתר ביקורים, או לשימוש בשכל הישר. עליך לציית להוראות הרשויות הרלוונטיות והמארגנים ולמידע המתפרסם בתקשורת.

2.6 עליך לכבד את החוקים והתקנות של המקומות והאתרים שבהם מתקיימים המשחקים. בשעת משחק, אל תפריע/י לפעולות ולפעילויות של האתר, של המבקרים או של משתתפים אחרים.

2.7 המשחק עשוי לכלול, או להתייחס למידע או לחומרים הממוקמים באתר שבו מתקיים המשחק, כגון רמזים, חפצים המוחבאים באתר וכו’. עליך לנהוג בחומרים אלה בכבוד ולהימנע מכל פעילות שעלולה לגרום נזק לאתר ולמנוע ממבקרים או ממשתפים אחרים ליהנות מהאתר או מהמשחק.

  1. קניין רוחני

3.1 תוכן ומידע הנמסרים באפליקציה, באתר ו/או בשירותים, ובאמצעותם, לרבות אך ללא הגבלה, כל לוגו, סימן מסחרי, גרפיקה, עיצוב, מידע, טקסט, תמונה, נתונים, תוכנת בסיס, קוד, אלגוריתם, טכנולוגיה וחומר מוצג אחר, של Totem Time, הזמינים או המוצגים באפליקציה, באתר ו/או בשירותים (“תוכן Totem Time“), הם יצירה המוגנת בזכויות יוצרים ו/או בסימן מסחרי של Totem Time ו/או מידע וידע קניינים המוגנים כסוד מסחרי, נמצאים בבעלותה הבלעדית של Totem Time והחברות המסונפות ו/או בעלי הרישיונות שלה. Totem Time שומרת לעצמה את כל הזכויות, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, לאפליקציה, לאתר, לשירותים ולתכנים של Totem Time.

3.2 אינך רשאי/ת לשנות, לערוך, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לפתוח לציבור, למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להעביר, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסה לאחור, לתקן, למסור לצד שלישי, לשפר או לנצל בכל דרך כל חלק מהאפליקציה, מהאתר או מהתכנים של Totem Time.

3.3 ייתכן שתוכל/י להעלות, לשלוח, לשתף או לחשוף באופן אחר תכנים באפליקציה או באמצעות השירותים, לרבות אך ללא הגבלה, תמונות, טקסט, הודעות וחומרים אחרים (“תוכן משתמשים“). אם הנך מעלה, שולח/ת או חושף/ת באופן אחר תוכן משתמשים באמצעות האפליקציה, האתר או לחלופין באמצעות השירותים, הנך מעניק בזאת ל-Totem Time ולכל אדם מטעמה רישיון כלל-עולמי, בלתי ניתן לביטול, נצחי, לא-בלעדי, משולם במלואו וחופשי מתמלוגים, בר-העברה וניתן לרישוי-משנה, להשתמש, לאחסן, להעביר, להציג, להפיץ, לפרסם, לפתוח לציבור, להוציא לפועל, לבצע, לערוך לשנות ולנצל את תוכן המשתמשים בכל צורה, אחת היא סוג המדיה הספציפי, ולכל מטרה.

3.4 בכפוף להסכם שלך ולהיענותך לתנאים אלה, Totem Time מעניקה לך רישיון אישי, לא-בלעדי, בלתי ניתן להעברה, בלתי ניתן לרישוי-משנה, בר-ביטול ומוגבל בהיקפו, להשתמש בשירותים. השימוש בשירותים יהיה אך ורק למטרותיך האישיות הלא-מסחריות ולא לשום מטרה אחרת. הנך מאשר/ת בזאת שרישיונך להשתמש בשירותים מוגבל ע”י תנאים אלה, ואם תפר/י אותו, בכל שלב שהוא, הרי שאינך מסכים/ה לאף תנאי מתנאים אלה, רישיונך להשתמש בשירותים יבוטל לאלתר, ועליך להימנע לאלתר משימוש בשירותים. אם השירותים או חלק מהם מוגדר/ים כלא חוקיים לפי חוקי המדינה שבה הנך נמצא/ת, לא תקבל/י רישיון להשתמש בשירותים ועליך להימנע מלהשתמש בשירותים.

  1. הליך הודעה והסרה

4.1 Totem Time מכבדת את הזכויות של כל משתמש וצד שלישי. אם הנך סבור/ה שתוכן מסוים שהועלה או נשלח באמצעות האפליקציה או השירותים מפר את זכויותיך או את הזכויות של אחרים, לרבות אך ללא הגבלה, זכויות קניין רוחני, הזכות לפרטיות וכו’, עליך להודיע לנו לאלתר על כל תוכן כזה, באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ל-support@totemtime.com.

4.2 בעת שליחת ההודעה בדבר תוכן מפר, אנא ציין/י את הפרטים הבאים:

4.2.1 זהה/י את החומר שלטענתך מהווה הפרה, וכן את החומר מושא ההפרה, אם קיים.

4.2.2 ספק/י מידע סביר שיספיק ל-Totem Time כדי ליצור עמך קשר (כתובת דואר אלקטרוני היא האפשרות המועדפת).

4.2.3 ספק/י מידע, במידת האפשר, שדי בו כדי לאפשר ל-Totem Time לעדכן את הבעלים/מנהל המערכת של התוכן המפר לכאורה (כתובת דואר אלקטרוני היא האפשרות המועדפת).

4.2.4 צרף/י הצהרה שלפיה הנך מאמין/ה בתום לב שהתוכן המזוהה מהווה הפרה ושהמידע שסיפקת מדויק ומלא.

4.3 Totem Time עשויה לחסום תוכן שנוי במחלוקת, ועשויה להחזירו, ולא תישא באחריות לכל פעולה שתינקט בהקשר לתוכן השנוי במחלוקת.

  1. שימושים מוגבלים

הנך מייצג/ת ומתחייב/ת בזאת שלא תעשה/י שימוש לרעה באפליקציה, באתר ובשירותים, בכל דרך המנוגדת לתנאים אלה או לכל חוק רלוונטי, ושלא תשתמש/י באפליקציה, באתר או בשירותים באופן שעלול להפר את זכויותיו של כל משתמש או צד שלישי אחר.

זאת ועוד, ומבלי להגביל כל חובה אחרת לפי תנאים אלה או חוק רלוונטי, הנך מתחייב/ת שלא לנקוט, ולא לאפשר לאחרים לנקוט, את הפעולות הבאות:

5.1 שינוי האפליקציה, האתר ו/או השירותים; או ביטול הידור, פירוק או ניסיון, ישיר או עקיף, לקלקל את האפליקציה, האתר ו/או השירותים, את השרתים או הרשתות המחוברים לאפליקציה, לאתר ו/או לשירותים; מניעת שירות, פריצה, פיצוח, הנדסה לאחור או שיבוש אחר של האפליקציה, האתר ו/או השירותים ותוכנת הבסיס שלהם, או כל טכנולוגיה, קוד, אלגוריתם או מידע קנייני של Totem Time בכל דרך; אי מילוי הדרישות, ההליכים, המדיניות או התקנות של רשתות המחוברות לאפליקציה, לאתר או לשירותים ו/או שיבוש התהליך האוטומטי של הורדת ו/או התקנת העדכונים או השדרוגים החיוניים לאפליקציה, עם או בלי התראה.

5.2 ניסיון לעקוף את, או להתגבר על, אמצעי ההגנה הטכנולוגיים המיועדים להגביל את הגישה לחלק כלשהו באפליקציה, באתר, בשירותים, בטכנולוגיה או בכל תוכנה שלהם.

5.3 יצירת מסד נתונים ע”י הורדה ואחסון בשיטתיות תכנים מהאפליקציה, מהאתר או מהשירותים.

5.4 שימוש באפליקציה, באתר ו/או בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית, לא מוסרית או לא מורשית, לעידוד התנהגות או פעילות פלילית המהוות עברה פלילית לפי החוק, או באופן שעלול לגרור תביעת פיצויים אזרחית או תביעה אחרת, לרבות אך ללא הגבלה, שימוש באפליקציה, באתר ו/או בשירותים להורדת תוכן תוך הפרת זכויות יוצרים, לשם הפצה או פיתוח של תוכנה זדונית, ביצוע פעולה פיראטית ברשת, וכו’.

5.5 שימוש באפליקציה, באתר ו/או בשירותים באופן שמפר תנאים אלה או עובר עליהם, או מפר את זכויותיו של צד שלישי כלשהו או פוגע בהן.

5.6 מכירה, הפצה, העתקה, שכפול או שחזור אחר של כל חלק מהאפליקציה, מהאתר, מתכני Totem Time או מהשירותים.

  1. תוכן משתמשים

6.1 האפליקציה מאפשרת לך לשתף תוכן משתמשים ולקיים אינטראקציה עם משתמשים אחרים. את/ה בלבד אחראי/ת לכל תוכן משתמשים שתוקשר, נשלח או שודר על ידך באמצעות האפליקציה או השירותים.

6.2 עליך להיות מודע/ת לכך שמשתמשים אחרים, וגם אנחנו, עשויים לראות כל תוכן משתמשים שאת/ה מפרסם/ת או משתף/ת באמצעות האפליקציה, ולהשתמש בו. איננו אחראים לכל תוכן אישי, או לכל מידע המאפשר זיהוי אישי, שאת/ה בוחר/ת לשלוח או לשתף באמצעות האפליקציה ואת/ה בלבד אחראי/ת להגן על פרטיותך באמצעות מה שאת/ה מחליט/ה לשתף באופן פומבי באמצעות האפליקציה. עליך לשתף תוכן משתמשים בשיקול דעת ובהתאם לתנאים אלה ולחוק הרלוונטי.

6.3 הנך מתחייב/ת ומאשר/ת שלא תעלה/י, תפרסם/י, תשלח/י בדואר אלקטרוני, תפיץ/י, תשתף/י, תתקשר/י, תשדר/י או תהפוך/י לזמין באופן אחר, באמצעות האפליקציה ,תוכן משתמשים: א) לא חוקי, מזיק, מאיים, פוגעני, מטריד, גורם סבל, מכפיש, מהווה לשון הרע, וולגרי, מגונה, מעליב, גס, פולש לפרטיות הזולת, נגוע בשנאה או לא ראוי מבחינה גזענית, אתנית או אחרת; ב) שמפר זכויות פטנט, סימן מסחרי, סוד מקצועי, זכויות יוצרים או זכות קניין רוחני אחרת של צד שלישי; ג) שאינך רשאי/ת להפוך לזמין מחמת חוק כלשהו או התקשרות בחוזה או בנאמנות; ד) שמכיל או כולל “דואר זבל”, “ספאם”, פרסומות או שמשבש דיונים במסרים החוזרים על עצמם; ה) שמכיל מידע סודי או רגיש עליך או על משתמש אחר, כמו מידע רפואי, מידע על חיי מין או נטייה מינית, השתייכות פוליטית וכו’.

6.4 ע”י העלאה, תקשור או שידור של תוכן משתמשים כלשהו באמצעות האפליקציה או השירותים, הנך מייצג/ת ומתחייב/ת שהתכנים שהנך תורם/ת הם יצירה מקורית שלך, אינם מפירים זכויות של צד שלישי כלשהו (לרבות זכויות יוצרים וזכות לפרטיות), אינם מכפישים, מעליבים או לא חוקיים ושמידע כזה ייחשב לא סודי.

6.5 עוד הנך מאשר/ת ומסכים/ה ש-Totem Time אינה אחראית לכל תוכן משתמשים שהועלה או שותף באמצעות האפליקציה, ואינה ערבה לדיוקו, הגינותו, איכותו, שלמותו, נגישותו, תאימותו, התאמתו, אמינותו, זמינותו או תזמונו של תוכן משתמשים כזה. הנך מכיר/ה בכך שאנו איננו המקור לתוכן משתמשים כלשהו, ואין אנו ערבים או מתחייבים בשום אופן שתוכן כזה יהיה הולם, שלם, מדויק, איכותי, או תואם את הציפיות שלך.

6.6 חרף האמור לעיל, Totem Time רשאית, אך אינה חייבת, לעיין בכל תוכני המשתמשים ולחסום, לשנות, לערוך, למחוק, לבטל את הגישה אל, או להסיר כל תוכן משתמשים ש-Totem time, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מחשיבה כלא עומד בדרישות של תנאים אלה ו/או החוק הרלוונטי.

6.7 Totem Time שומרת לעצמה את הזכות למחוק לצמיתות תוכן משתמשים ממסד הנתונים שלה בכל שעה ומעת לעת ללא התראה. הנך מאשר/ת ומסכים/ה שאת/ה בלבד אחראי/ת לגיבוי כל תוכן משתמשים שהועלה או התקבל מהאפליקציה או באמצעות השירותים. Totem Time לא תישא באחריות לכל מחיקה לצמיתות, מחיקה או אי-שמירה של תוכן משתמשים כזה.

6.8 המארגנים בוחרים את המשתתפים או את סוגי המשתתפים במשחקים, ל-Totem Time אין שליטה והיא לא תהיה אחראית לכל טענה בנוגע לבחירת המשתתפים למשחק.

  1. רכישות באפליקציה

7.1 אפשר שתוכל/י לרכוש באפליקציה סחורות ושירותים מסוימים שמספקים מגוון עסקים מצד שלישי (“סוחרים“), ולקבל את הסחורות והשירותים (“סחורות ושירותים“) מהסוחרים במסגרת ההשתתפות במשחק.

7.2 Totem Time אינה קובעת את התנאים שלפיהם סחורות ושירותים נמכרים, נרכשים ו/או ממומשים, והיא אינה הבעלים של הסחורות והשירותים שמציע סוחר כלשהו. ל- Totem Timeאין כל מחויבות לבדוק את הסוחרים, את ההצעות של הסוחרים, את קיומם של הסחורות והשירותים ואינה נושאת באחריות לכל האמור לעיל, לקיום הסחורות והשירותים או להשלמתה בפועל של עסקה בינך ובין הסוחר.

7.3 ל- Totem Timeאין שליטה באיכות או בחוקיות הסחורות והשירותים, ו/או אמיתות או דיוק הפרטים שמספק הסוחר, וכן אינה ערבה בשום צורה להשלמת עסקה בין משתמש והסוחר. אין אנו חוקרים את המוניטין, ההתנהלות, המוסריות או הרקע של הסוחר.

7.4 ע”י השימוש באפליקציה הנך מאשר/ת ומסכים/ה ש- Totem Timeאינה אחראית על כל סחורה או שירות המוצעים למכירה ו/או על תוכן ההצעה שפורסמה או הועלתה ע”י הסוחר.

7.5 במקרה של מחלוקת עם אחד או יותר מהסוחרים, מהמארגנים ו/או מהמשמשים, הנך פוטר/ת בזאת את Totem Time (ואת נושאי המשרות, הדירקטורים, הסוכנים, החברות הבנות, החברות המסונפות, היוזמות המשותפות והעובדים שלה) מכל תביעה, דרישה ופיצוי (ממשי או תוצאתי) מכל סוג ואופי, ידוע ולא ידוע, חשוד ולא חשוד, גלוי ולא גלוי, שנובע ממחלוקות אלה או קשור אליהן באופן כלשהו.

  1. הגבלות האחריות

הנך מאשר/ת ומסכים/ה שהאפליקציה, האתר והשירותים וכל התכנים שלהם, מסופקים “כמות שהם” “ככל שיהיו זמינים” ו”לרבות כל הפגמים”, את/ה נושא/ה בסיכון לשימוש בהם, ככל שהחוק מתיר זאת.

אנו ממאנים לקבל כל אחריות, מפורשת או משתמעת, מכל סוג, בנוגע לאפליקציה או לשירותים (לרבות כל תוכן, מידע, תוכנה, קישורים, פרסומות, קישורים לעומק), לרבות כל אחריות משתמעת לגבי התאמה למטרה מסוימת, סחירות, כותרת, אי-הפרה, תוצאות, דיוק, שלמות, נגישות, תאימות, התאמה, אמינות, זמינות, תזמון, איכות או היעדר וירוסים. אם החוק הרלוונטי אינו מתיר שהחרגת חלק או כל סעיפי האחריות דלעיל תחול עליך, ההחרגות דלעיל יחולו ככל שמתיר החוק הרלוונטי.

8.1 התקנת האפליקציה והשימוש בה עשויים להשפיע על ביצועי המכשיר הנייד שבו הותקנה האפליקציה, לרבות שימוש יתר בסוללה, כיבוי המכשיר הנייד ונזק לנתונים המאוחסנים במכשיר. Totem Time עושה מאמצים ניכרים לבדוק ולתקן כל תקלה. יובהר בזאת ש-Totem Time לא תישא באחריות לכל תקלה מסוג זה ושלא תהיה לך כל טענה כלפי Totem Time בהקשר לתקלות מסוג זה.

8.2 נתוני המיקום של האפליקציה מבוססים ומסתמכים על גוגל מפות, OSM ועוד. Totem Time אינה אחראית לתוכן המפות ואין ל-Totem Time יכולת לאמת את המפות מול המצב הנוכחי על הקרקע. שפת המפה מוגדרת בהתאם להגדרות המכשיר.

8.3 האפליקציה אינה תומכת בכל סוגי המכשירים ובאחריות המשתמש לבדוק את היתכנות השימוש במכשיר שלו עם האפליקציה. השירותים מותנים בזמינות וברציפות החיבור האלחוטי לאינטרנט של המכשיר הנייד. היעדר חיבור או שיבושים עלולים למנוע את השימוש בשירותים. המשתמש יישא בכל החיובים של ספק התקשורת הסלולרית הנלווים לשימוש בתקשורת אינטרנט עבור האפליקציה, לרבות במקרה של חריגה מחבילת הסלולר של המשתמש.

8.4 Totem Time לא תישא באחריות לשום נזק שעלול להיגרם עקב תקלה או פגם בתוכנה שבבסיס האפליקציה או בגישה לאפליקציה או עקב ביטול או הפסקת השירותים. Totem Time לא תישא באחריות לכל שגיאה או אי-דיוק במידע ו/או בתוכן המוצג באפליקציה, שחלק גדול ממנו עשוי להיות תוכן משתמשים.

8.5 תוכן משתמשים או כל תוכן אחר הזמין באמצעות האפליקציה והשירותים עשויים להכיל קישורים לאתרים מצד שלישי שאינם בבעלותנו או בשליטתנו. אין לנו שליטה ואיננו מקבלים כל אחריות על התכנים, מדיניות הפרטיות או נהלי העבודה של אתרים מצד שלישי. כמו כן, אין בכוונתנו או ביכולתנו לצנזר או לערוך את התכנים של כל אפליקציה מצד שלישי. ע”י השימוש באפליקציה ובשירותים, הנך מאשר/ת ומסכים/ה במפורש שאנו לא נישא באחריות לכל נזק, טענה או חבות אחרת הנובעות מהשימוש שלך באתר מצד שלישי, או קשורות אליו.

8.6 כל חבותה של Totem Time והסעד הבלעדי שלך בנוגע לכל מחלוקת אתנו (לרבות אך ללא הגבלה השימוש שלך באפליקציה ו/או בשירותים) הם הפסקת השימוש שלך בשירותים והסרת האפליקציה מהמכשיר שלך. Totem Time והחברות המסונפות שלה, או בעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרות, העובדים, המשרתים או הסוכנים, של החברות המסונפות בהתאמה, לא יישאו בחבות לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי או נזק לדוגמא (גם אם ניתן היה לצפות נזק כזה מראש) שנגרם מהשימוש שלך באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בהקשר לכל תוכן משתמשים. ההחרגות בנוגע לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או נזקים לדוגמה כוללות, אך ללא הגבלה, פיצויים בגין רווחים אבודים, נתונים אבודים, אובדן מוניטין, שביתה מעבודה, כשל או תקלת מחשב, או כל נזק או הפסד מסחרי אחר, גם אם יודענו לגבי אפשרותו וללא קשר לתורת המשפט או הצדק שעליו מתבססת הטענה. מאחר שיש מדינות ותחומי שיפוט שאינם מתירים את ההחרגה או ההגבלה של החבות על נזקים תוצאתיים או מקריים, במדינות או תחומי שיפוט אלה, חבותנו תוגבל למידה המותרת בחוק. המשתמש/ת מאשר/ת ומסכים/ה שללא ההחרגות וההגבלות דלעיל של החבות, לא נוכל להציע את האפליקציה או את השירותים.

8.7 השימוש באפליקציה אינו תחליף למידע הזמין במקום, כגון שלטים המוצגים במקום שבו מתקיים המשחק, הנחיות של רשויות הטבע והגנים ומידע המוצג בתקשורת.

8.8 למען הסר ספק, Totem Time לא תישא בחבות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו לגבי כל נזק, אובדן, פציעה או פגיעה שנגרמו מפעולה כלשהי שננקטה על ידך כתוצאה מתוכן שהוצג באפליקציה, באתר ו/או בשירותים.

8.9 השימוש באפליקציה תלוי בקליטה הסלולרית של המכשיר הנייד שלך. לפיכך, אפשר שהאפליקציה לא תעבוד או תעבוד חלקית באזורים מסוימים שהקליטה בהם נמוכה.

8.10 המשתמש/ת מאשר/ת ומסכים/ה שהוא/היא מודע/ת לכך שחלק מהמידע הזמין באפליקציה מיוצר ומועלה ע”י משתמשים אחרים, ועלול להיות לא מדויק, לא מעודכן, לא תואם את תנאי מזג האוויר או מידע שנמסר מהרשויות הרלוונטיות.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש/ת מאשר/ת שהוא/היא מודע/ת לכך שיש מקומות מסוימים שהם מסוכנים או שהכניסה אליהם אסורה, לרבות, בין השאר, שטחי אש, שדות מוקשים, צוקים וכו’. הנך מאשר/ת שהנך מודע/ת לכך שהביקור במקומות אלה אסור ושהאפליקציה אינה מיועדת לשימוש במקומות אסורים. המשתמש/ת בלבד נושא/ת בסיכון ובאחריות לביקור באזורים אסורים. יצוין שלא מובטח שהאפליקציה תיידע אותך שהנך נמצא/ת באזור אסור ואת/ה בלבד אחראי/ת לברר את העניין קודם כניסתך לאזור כלשהו.

Totem Time והחברות המסונפות שלה, ובעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרות, העובדים, המשרתים או הסוכנים, של החברות המסונפות בהתאמה, לא יישאו בחבות לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי או נזק לדוגמא (גם אם נזק כזה ניתן היה לצפות מראש) שנגרם מהשימוש שלך באפליקציה או בשירותים. Totem Time לא תישא בחבות לכל נזק שנגרם למשתמש/ת מהימצאותו/ה במקום שאינו בטיחותי או לא בטוח או לכל נזק, פציעה גופנית או פגיעה רגשית של משתמש או של צד שלישי, גם במקרה של תקלה בשירותים במהלך ההשתתפות במשחק.

  1. שיפוי

הנך מסכים/ה להגן, לשפות ולפטור מחבות את Totem Time, את נושאי המשרות, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלה, מפני וכנגד כל תביעה, פיצוי, התחייבות, אובדן, חבות, עליות או חובות והוצאות (לרבות אך ללא הגבלה שכר טרחת עורך דין) הנגרמים ע”י: א) השימוש שלך באפליקציה, באתר או בשירותים, או כל שימוש באפליקציה, באתר או בשירותים שנעשה באמצעות החשבון שלך. ב) הפרה מצדך של כל תנאי מתנאים אלה. ג) הפרה מצדך של זכות כלשהי של צד שלישי, לרבות אך ללא הגבלה כל זכות יוצרים או קניין רוחני אחר, זכות קניין או זכות לפרטיות.

  1. שונות

הנך מבין/ה ומאשר/ת שהאפליקציה והשירותים נמצאים כעת בשלב הניסוי, והם זמינים כגרסת “בטא פרטית”. פירוש הדבר שטרם השלמנו את פיתוח השירותים ושלא כל התכונות זמינות או פועלות במלואן.

10.1 ויתור; פרשנות נפרדת

אי-דרישה של ביצוע הוראה כלשהי לא תפגע בזכותנו לדרוש את ביצועה במועד מאוחר יותר, וכן ויתור על הפרה או על אי-קיום של הסכם זה אינו מהווה ויתור על כל הפרה או אי-קיום אחרים או על ההוראה עצמה. אם הוראה כלשהי מתנאים אלה מוגדרת כבלתי ניתנת לאכיפה, הרי שיש לתקן את ההוראה כך שתשקף את כוונת הצדדים. כל שאר ההוראות של תנאים אלה יישארו בתוקף.

10.2 ברירת דין

אלא אם ההיפך הוצהר במפורש במקום אחר באפליקציה או בשירותים, האפליקציה, השירותים ותנאים אלה וכל מחלוקת העולה בהקשר אליהם יוסדרו ויפורשו בלעדית בהתאם לחוקי מדינת ישראל. הנך מסכים/ה שמחלוקות אלה יובאו בלעדית בפני בית המשפט המתאים של תל אביב, ישראל.

10.3 הסכם סודיות הדדי

המשתמש/ת ו-Totem Time מסכימים שכל תוכנה, תיעוד, מידע טכני, קוד מחשב, עיצוב גרפי, תסדיר, חוויית משתמש שמספקת Totem Time (או סוכנים מטעמה) או הכלולים בשירות ייחשבו כמידע סודי השייך ל-Totem Time. כל מידע ונתונים השייכים למשתמש/ת ייחשבו כמידע סודי של המשתמש/ת. למעט כמאושר בזאת במפורש, כל צד ישמור בסוד ולא ישתמש או יגלה כל מידע סודי השייך לצד השני. חובת אי-גילוי זו לא תחול על מידע שהצד המקבל יכול לתעד: א) נמצא ברשותו כדין או היה ידוע קודם לקבלת המידע הסודי. ב) הנו או נהיה נחלת הציבור שלא באשמת הצד המקבל. ג) הושג כדין מצד שלישי ללא הפרה של חובת הסודיות. ד) פותח באופן עצמאי, ללא גישה למידע הסודי. או ה) יש לגלותו בתוקף תקנה, חוק או צו בית משפט (אך רק במידה המינימלית הדרושה כדי לציית לתקנה או לצו ובהתראה מוקדמת לבעלי המידע הסודי). הצדדים מאשרים שגילוי ללא רשות של מידע סודי יגרום נזק משמעותי שפיצויים לבדם לא יהיה סעד מספיק בעבורו, ולכן, במקרה של גילוי ללא רשות או של ציפייה סבירה לגילוי כזה, הצד שבבעלותו המידע הסודי יהיה רשאי לדרוש סעד מן היושר בנוסף לכל הסעדים האחרים שברשותו לפי חוק. המשתמש/ת מסכים/ה שכל השבחה או שיפור של שירותי Totem Time (“מידע שיפור”) שהוצעו בידי משתמש נעשו ללא כל זכויות שנשמרו או טענה אחרת לחלקם בהשבחות ובשיפורים אלה, וש-Totem Time עשויה להכניס השבחות או שיפורים אלה לשירותיה, ללא הגבלה וללא כל התחייבות למשתמש/ת. בה במידה שהמשתמש/ת מספק/ת מידע על שיפור, המשתמש בלבד נושא בסיכון של גילוי המידע, ולא יטען המשתמש שמוצרי Totem Time מפרים את הסכם הסודיות או מבוססים על שימוש לרעה במידע הסודי של המשתמש.

10.4 אבטחת מידע

אנו מיישמים מערכות ונהלים לאבטחת מידע במטרה להגן על המידע מפני שימוש לרעה ושימוש בלתי מורשה. כך לדוגמה, כל דפי השירות מאובטחים באמצעות פרוטוקול ההצפנה SSL, הגבייה באמצעות כרטיס אשראי נעשית באמצעות תשתית סליקה מאובטחת של ספק של החברה, העומד בתקן אבטחת המידע של תעשיית כרטיסי האשראי (PCI-DSS) וספקי שירותי האירוח של מאגרי השירות מיישמים מערכות לאבטחה פיזית ולמידור הגישה לשירות.

10.6 תיקונים ושינויים

אנו עשויים, בכל שעת ומעת לעת, לשנות תנאים אלה. שינויי התנאים יפורסמו באפליקציה.

10.7 הודעות

אנו עשויים לשלוח לך הודעות בדואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שציינת (במידה שהתבקשת לספק את הדואר האלקטרוני שלך), ע”י פרסום הודעה בממשק החשבון שלך או ע”י פרסום הודעה באפליקציה, והיא תיחשב כהודעה שהתקבלה עם שליחתה. כמו כן, כל הודעה אלינו או שאלה בנוגע לתנאים אלה ניתן לשלוח ל-support@totemtime.com.